Den Helder, Netherlands

Algemene voorwaarden huur vergaderruimte

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de vergaderruimte van Den Helder Airport.

Definities;

Huurder: Huurder vergaderlocatie
Verhuurder: Derden Den Helder Airport

Algemeen

 1. Huurder mag uitsluitend gebruikmaken van de vergaderruimte gedurende de overeengekomen huurperiode.
 2. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de vergaderruimte ligt bij Huurder van de vergaderruimte. Huurder dient aanwezig te zijn bij het gebruik van de vergaderruimte.
 3. Huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden. Tenzij anders overeengekomen met de directie van Den Helder Airport.
 4. De vergaderlocatie die gehuurd wordt dient uitsluitend gebruikt te worden voor zakelijke activiteiten.
 5. Verhuur van de vergaderruimte geschiedt op risico en verantwoordelijkheid van Huurder.
 6. Bij verhuur van de vergaderruimte draagt Huurder verantwoordelijkheid voor het tegengaan van overlast. Tevens is Huurder verantwoordelijk voor het ongestoord betreden en verlaten van het pand.
 7. Bij overlast heeft Verhuurder het recht om de overeengekomen huurafspraken per direct te beëindigen.
 8. Personen die de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of derden in gevaar brengen of handelen in strijd met een of meer voorwaarden zullen door de Verhuurder worden verwijderd uit het pand.
 9. Koffie/thee en volledige catering kan worden verzorgd door Restaurant Vice Versa, gevestigd in het stationsgebouw van Den Helder Airport. Afspraken hierover dienen rechtstreeks met Vice Versa te worden gemaakt. Telefoonnummer: 0223-66 05 41,
  E-mail: bestellen@restaurant-viceversa.com.
 10. Roken is niet toegestaan.
 11. Huurder dient de vergaderruimte op dezelfde manier achter te laten als Verhuurder de locatie heeft opgeleverd.
 12. De vergaderruimte heeft capaciteit voor maximaal 20 personen. Er kunnen maximaal 15 personen om de vergadertafel zitten.


Annulering

Bij annulering van reeds afgesproken data gelden de volgende voorwaarden;

 1. Tot 48 uur voor aanvang kan de reservering kosteloos worden geannuleerd.
 2. Bij annulering minder dan 48 uur voor aanvang van de afspraak wordt aan Huurder 100% van het overeengekomen totaalbedrag doorberekend.
 3. Annuleren dient per email (info@denhelderairport.nl) tijdens kantoortijden van Den Helder Airport te geschieden.


Betaling

 1. Betaling geschiedt achteraf. Na verhuur van de vergaderruimte wordt door Verhuurder een factuur gestuurd naar Huurder.
 2. De huur van de vergaderruimte bedraagt € 125,- excl. BTW per dagdeel (van 4 uur).
 3. In deze huurprijs is het gebruik van het projectiescherm, whiteboard en 65″ beeldscherm inbegrepen.


Aansprakelijkheid

 1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade en/of vervuiling toegebracht aan de vergaderlocatie en inventaris/vloerbedekking welke is veroorzaakt door Huurder of Derden; die door Huurder toegang hebben gekregen tot de vergaderlocatie gedurende de huur van de vergaderruimte.
 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van de vergaderruimte door Huurder of Derden; welke door de Huurder toegang hebben gekregen tot de vergaderruimte gedurende de huur van de vergaderruimte.


Slotbepaling

 1. Op alle geschillen tussen Huurder en Verhuurder is het Nederlandse recht van toepassing.

  

16-12-2022
Versie 4

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.