Den Helder, Netherlands

Beveiliging van de Noordzee begint op Den Helder Airport!

 

Al 55 jaar wordt de offshore sector bediend vanuit Den Helder. Eerst vanaf de gemeentelijke helihaven aan de rand van de stad en sinds 1981 vanaf de huidige locatie, als medegebruiker van Maritiem Vliegkamp De Kooy.
De olie- en gasmaatschappijen hebben Den Helder niet zonder reden gekozen tot beste locatie voor offshorevluchten; dat heeft alles te maken met haar ideale ligging ten opzichte van de werklocaties op de Noordzee.

Diezelfde olie- en gasmaatschappijen zagen al vroeg in dat de offshore infrastructuur kritisch is en wilden dan ook dat hun medewerkers -de passagiers die per helikopter vanaf Den Helder Airport worden vervoerd-, hun bagage en alle vracht, volledig gecontroleerd offshore gaan. In die jaren heeft Den Helder Airport dan ook alle beveiligingsmaatregelen ingesteld conform hun wensen en eensluidend met de beveiligingscontroles op Nederlandse nationale luchthavens, met dit verschil dat de beveiligingsmaatregelen op Den Helder Airport geen wettelijke status hebben.

Na jarenlang vele veilige en beveiligde offshorevluchten te hebben uitgevoerd voor de olie- en gassector, werden in 2018 de eerste vluchten uitgevoerd voor de windsector. Op Den Helder Airport hanteren wij voor die sector hetzelfde beveiligingsproces, want ook deze vluchten gaan naar kritische locaties.

Echter, in de offshore windsector staan de marges onder grote druk, reden waarom die sector anders omgaat met budgetten. Dit kan echter doorslaan en ten koste gaan van de beveiliging. Door gebruikmaking van helikopterveldjes waar geen enkele vorm van beveiliging aanwezig is, kan men tegen lagere kosten, ongecontroleerde helikoptervluchten uitvoeren naar kritische installaties. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, denk hierbij bijvoorbeeld aan het opblazen van Nord-Stream 1 en 2 en de vele incidenten met spionageschepen en onderzeeërs.

Wetende dat er in de nabije toekomst ruimte is voor 5 tot 6 offshore helikopterluchthavens in vijf landen rondom de Noordzee, is het bijzonder dat er alleen al in Nederland ca. 5 à 6 locaties zijn ingericht van waaruit offshore gevlogen mag worden. Door een gebrek aan luchtvaartwetgeving, is een ongelijk speelveld gecreëerd. Hierdoor wordt het voortbestaan van Den Helder Airport, na 55 bewezen dienstjaren bedreigd en vormt dit een risico voor de beveiliging van kritische energie-infrastructuur.

In 2021 heeft Den Helder Airport daarover gesproken met het verantwoordelijke ministerie van I&W. In dat gesprek is verzocht om gericht offshore luchtvaartbeleid te ontwikkelen. Het ministerie had zich niet gerealiseerd dat vluchten vanaf de diverse helikopterveldjes, volledig ongecontroleerd naar offshorelocaties gaan en toonde alle begrip voor de door Den Helder Airport geschetste situatie.

Het is inmiddels duidelijk dat, zonder de wettelijke verplichting voor deze helikopterveldjes voor een vergelijkbaar inrichtingsniveau als Den Helder Airport, er geen gelijk speelveld is. Den Helder Airport, heeft de beste papieren om de beveiliging en daarmee de leveringszekerheid van de nieuwe offshore energiegebieden te garanderen, maar zal dan uiteindelijk het onderspit delven.

Europese regelgeving hieromtrent is in de maak en hopelijk op tijd. Als Den Helder Airport inderdaad het onderspit moet delven en de paar overgebleven helikopterveldjes in Nederland niet aan de Europese eisen kunnen voldoen, nemen de offshore vliegvelden in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland de Nederlandse offshorevluchten met genoegen over.

 

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.