Den Helder, Netherlands

Column Jo Peters van Nogepa

In 2012 werd ik Secretaris-Generaal van NOGEPA en in die hoedanigheid heb ik veel te maken gehad met Den Helder Airport en de mensen die inmiddels mijn vrienden zijn geworden. Een van de eerste dingen die ik leerde is dat, in tegenstelling tot wat ik op de middelbare school had geleerd, niet Utrecht maar Den Helder de meest centraal gelegen stad is in Nederland, tenminste als we het continentale plat meerekenen… Ik kijk met plezier terug op alle bezoekjes en ontmoetingen die in de loop van deze bijna 10 jaar hebben plaatsgevonden. De dynamiek en de ambitie van Den Helder zijn bijzonder te noemen. Niet alleen van het vliegveld, maar ook van de haven, de maritieme campus, de marine activiteiten, en natuurlijk van alle offshore gerelateerde bedrijven.

De olie- en gasindustrie heeft zich er, net als ikzelf, altijd thuis gevoeld, ook in de huidige tijd waarin grote veranderingen
plaatsvinden. Samen proberen we een perfecte storm te overleven en een nieuw perspectief te creëren zowel voor de industrie als voor de lokale gemeenschap. Klimaatverandering noopt tot minder uitstoot van CO2, waardoor het gasgebruik in Nederland zal afnemen. Bovendien bereiken veel velden zo langzamerhand het einde van hun rendabele levensduur. En toch is er dat nieuwe perspectief! Omdat we ons positioneren als deel van de oplossing in plaats van te berusten in de perceptie dat we eigenlijk alleen maar een deel zijn van het probleem.

 Vandaag produceren we nog olie en gas, omdat Nederland dit nog nodig heeft en binnenlands geproduceerd gas minder CO2
uitstoot dan geïmporteerd Russisch of Noors gas. Met het sluiten van het Groningenveld is Nederland inmiddels een importland geworden.

Morgen, tegen 2030, leveren we infrastructuur, zowel in termen van kennis als van hardware, die bijdraagt aan een nieuw
energiesysteem met minder uitstoot van CO2. Denk aan de kennis van de ondergrond die er is, die nu al gebruikt wordt in de wereld van de geothermie. Denk ook aan de pijpleidingen, die straks gebruikt zullen kunnen worden om groene energie te transporteren in de vorm van waterstof. En om CO2 op te slaan in lege gasvelden. Er wordt nu gewerkt aan elektrificatie van platforms om dit mogelijk te maken.

En overmorgen, tegen 2050, zijn we onderdeel van een volledig gedecarboniseerd energiesysteem dat netto geen CO2 meer zal uitstoten. Ik zie waterstof als de ruggengraad van dit nieuwe systeem, dat zal bestaan uit zowel groene elektronen als groene moleculen: het is gemakkelijk te transporteren, op te slaan en om te zetten in andere vormen van energie.

Als ik terugkijk op mijn decennium als SG van NOGEPA heb ik vele dierbare herinneringen aan Den Helder. En ook het komende decennium wordt mega interessant omdat de energietransitie nu echt gaat beginnen. Met uitdagingen en ook met kansen. Zowel voor de olie- en gasindustrie industrie als voor Den Helder Airport. Ik wens beide een heel goede toekomst en spreek de hoop uit dat we elkaar nog heel vaak zullen ontmoeten.

20-07-2021

 

 

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.