Den Helder, Netherlands

De energietransitie en de gevolgen voor Kustwacht Nederland

Den Helder Airport (DHA) en Kustwacht Nederland: twee verschillende organisaties, maar die genoeg raakvlakken hebben. Zo staat op DHA één van onze kustwachthelikopters 24/7 stand-by voor het uitvoeren van zoek- en reddingsacties. En de energietransitie raakt Netherlands Offshore Aviation Mainport, maar heeft ook gevolgen voor de Kustwacht.

Een complete bemanning van de kustwachthelikopter is permanent aanwezig op DHA, om bij alarmering door de Kustwacht zo snel mogelijk te kunnen vertrekken. Daarnaast oefenen ze regelmatig. Een vertrek van de helikopter, betekent dus niet altijd inzet. Want het is belangrijk dat de bemanningen getraind blijven, zowel met de eigen crew als met bijvoorbeeld de reddingboten van de KNRM.

En dan een doorkijk naar de energietransitie en de Kustwacht. De komende jaren laat de overheid meer en grotere windparken bouwen op de Noordzee. Dit betekent een toenemende drukte op de Noordzee en een toenemend belang van de Noordzee. De veiligheidsrisico’s veranderen hierdoor. Dit heeft direct effect op de missie van de Kustwacht: het zorgen voor een veilig en verantwoord gebruik van de Noordzee.

De Kustwacht heeft als veiligheidsautoriteit op de Noordzee drie hoofdtaken: dienstverlening, handhaving en maritieme security. De energietransitie heeft invloed op al deze taakgebieden. Het bouwen en onderhouden van de windparken tot ver uit de kust betekent meer werkzaamheden en scheeps- of vliegbewegingen op de Noordzee en minder manoeuvreerruimte voor de scheepvaart. Ondanks dat we maatregelen nemen om de scheepvaartveiligheid te waarborgen, zoals permanente aanwezigheid van noodhulpsleepboten, neemt hierdoor het risico op (grote) incidenten toe.

Ten tweede zorgt de toenemende drukte ervoor dat handhaving complexer wordt. Hiervoor dient de handhavingskant van de Kustwacht versterkt te worden met extra handhavingsvaartuigen voor toezicht en om meer controles uit te voeren op de Noordzee.

En als laatste moet er een actieplan vanuit onze opdrachtgevende ministeries komen om de bestaande en toekomstige infrastructuur op de Noordzee beter te kunnen beschermen tegen dreigingen van zowel statelijke als niet-statelijke actoren. Wat in de Baltische zee gebeurd is met de Nord Stream-pijplijn kan ook gebeuren op de Noordzee. Dit aspect heeft verdere uitwerking nodig en zal wellicht zorgen voor taakuitbreiding voor de Kustwacht.

Kortom de energietransitie heeft volop de aandacht van de Kustwacht. Vanuit Den Helder, het strategische hart van Nederland, blijven we ons samen met Den Helder Airport als partner inzetten voor een veilig en verantwoord gebruik van de Noordzee!

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.