Den Helder, Netherlands

Samen sterk!

Na bijna 45 jaar bij Defensie te hebben gewerkt mag ik per 1 juli 2024 met functioneel leeftijd ontslag (FLO). Van deze 45 jaar heb ik 42 jaar op de Kooy gewerkt bij de luchtverkeersleiding. In die 42 jaar heb ik binnen de verkeersleiding diverse functies doorlopen, waardoor ik van jongs af aan betrokken ben geraakt bij Den Helder Airport (DHA).

In de beginjaren deed ik de administratie (vliegbewegingen) vanuit militaire zijde in samenspraak met de toenmalige secretaresse van DHA, Conny van den Hoff. Iedere maand zaten we bij elkaar om te kijken of alles klopte. De afgelopen jaren hebben we elkaar ook regelmatig ontmoet, Conny als directeur van DHA en ik de laatste 10 jaar als hoofd van de luchtverkeersleiding.

Den Helder Airport is sinds 1981 verbonden met Marine/Maritiem Vliegkamp de Kooy (MVKK) als civiele medegebruiker, waarbij we elkaar in al die jaren hebben versterkt. DHA had/heeft geen bestaansrecht zonder MVKK en andersom geldt hetzelfde. De ontwikkeling die het civiele gedeelte en het militaire gedeelte hebben doorgemaakt is groots. Van een stationsgebouw met 3 spotjes, naar een volwaardige luchthaven met een volledig ingericht beveiligingssysteem . En van een oude betonbaan zonder enige hulpmiddelen naar een modern vliegveld met alle faciliteiten. Kortom samen sterk.

Ook in de organisatie van evenementen in de afgelopen jaren zoals omwonenden- en relatiedagen en Heldairshows, wisten we elkaar te vinden. Gezamenlijk hebben we mooie evenementen georganiseerd  voor de omgeving en luchtvaartliefhebbers. Vanuit de omgeving werd hier hoofdzakelijk positief op gereageerd en krijg ik nog steeds de vraag: “Wanneer organiseren jullie weer eens een Heldairshow”? Dat antwoord moet ik helaas schuldig blijven. Maar ook hiervoor geldt, samen sterk.

Aandacht voor de omgeving blijft belangrijk. Wat doen we, waarvoor doen we het. Zowel militair als civiel is het van groot belang dat we de omgeving betrekken bij het vliegveld, naar elkaar luisteren en elkaar informeren. Wederom, samen sterk.

Voor de toekomstige ontwikkelingen zullen we elkaar ook weer nodig hebben. Of het nu gaat om het voortzetten van de luchthaven, het vliegen met drones, de energie transitie of om de veiligheid op de Noordzee. Voor al deze onderwerpen geldt ook, samen sterk.

Ik ga dit mooie vliegveld als werknemer verlaten, maar zal altijd zeer geïnteresseerd blijven in de toekomstige ontwikkelingen van MVKK en DHA, samen sterk!

Jan Verest

16-04-2024

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.