Den Helder, Netherlands

Samen voorwaarts

We leven in een bijzondere tijd, die men over vele jaren misschien wel als een kantelpunt in onze geschiedenis beschouwt. De energietransitie is, zoals u weet, in een stroomversnelling geraakt. Uit goede wil, maar ook uit noodzaak. Voor- of tegenstander: linksom of rechtsom zijn we allemaal met de fluctuaties op de energiemarkt geconfronteerd.

Als gemeente zien we kansen in deze overgang. Daarom faciliteren en stimuleren we lokale ontwikkelingen. Zo werkt Den Helder Airport aan vraagstukken over het verduurzamen van de luchtvaart, het inzetten van nieuwe technologie, zoals drones, en het creëren van (nieuwe) vluchtroutes. Het is een voorbeeld. We zien in onze gemeente allerlei bewegingen die gericht zijn op een duurzame toekomst. Indien succesvol, dan is dat onder meer goed voor onze economische aantrekkingskracht en werkgelegenheid.

Daartegenover staat dat deze tijd uitdagingen kent. De arbeidsmarkt is krap, de capaciteit op het stroomnet gering, de inflatie hoog en we kampen met de zogenoemde stikstofcrisis. Het zijn opgaven die we alleen in gezamenlijkheid kunnen aanpakken. Samenwerking tussen inwoners, bedrijven en overheid is essentieel. Zeker in Den Helder, waar ook de fysieke (uitbreidings)ruimte niet oneindig is.

De energietransitie is dus in een stroomversnelling is geraakt, maar het is minder duidelijk waar deze rivier uitmondt en hoe we daar komen. Meningen en verwachtingen daarover kunnen verschillen. In onze democratie, met vrijheid van meningsuiting, mag dat. In elk scenario is het belangrijk dat we oog houden voor het draagvlak in de samenleving en daarbij alle belangen meewegen.

Het is normaal dat de een sneller wil of kan dan de ander. Dat is bij alle overgangen zo. Als Den Helder hebben we innovators nodig die een weg banen en de potentie van onze gemeente uitdragen. Maar laten we elkaar ook intern blijven zoeken en vinden.

J.A. (Jan) de Boer MSc.

Burgemeester gemeente Den Helder

18-04-2023

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.