Den Helder, Netherlands

Medicijnen mee offshore

Werking en bijwerking van medicijnen

Wanneer u medicijnen gebruikt kunnen zowel het normale effect als de bijwerkingen gevolgen hebben voor uw functioneren. Gebruik van medicatie kan hierdoor een gevaar voor zowel uzelf als uw omgeving opleveren. Daarnaast is het gebruik van medicatie onmisbare informatie voor hulpverleners in geval van nood. Het missen van deze informatie bij hulpverlening kan leiden tot levensgevaarlijke situaties.

Voor uw eigen veiligheid en die van anderen: Ga bewust om met medicijnen.

Welke medicatie betreft het?

Het gaat in principe om ieder door een arts voorgeschreven medicijn. Er zijn wel een aantal hoofdgroepen met bijzondere aandacht:

  • Rustgevende medicatie, ook wel tranquilizers genoemd. Valium en librium zijn hiervan een voorbeeld.
  • Bloedverdunners; hiervan zijn er diversen met verschillende werking.
  • Medicatie ten behoeve van psychische klachten: Antidepressiva en antipsychotica.
  • Pijnstillers; met name die pijnstillers die door arts worden voorgeschreven.

Schriftelijke verklaring

Vraag uw arts bij het voorschrijven van de medicijnen om een schriftelijke verklaring indien u hiermee offshore gaat. Indien u twijfelt of u bij innemen van medicijnen geschikt bent om offshore te werken neem dan contact op met uw bedrijfsarts dan wel keuringsarts.

Mocht u offshore gaan met medicijnen dan verzoeken wij u vriendelijk dit zelf aan te geven bij:

  • De medic (indien aanwezig)
  • De offshore installation manager (OIM)

Privacy

Met de inwerktreding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn de piracy regels aangescherpt. Echter het blijft belangrijk dat bekend is wanneer u risicovolle geneesmiddelen gebruikt. Ga hier bewust en verstandig mee om vanuit uw eigen belang en dat van anderen.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.