Den Helder, Netherlands

Overhandiging rapportage aan demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen

Den Helder Airport heeft tijdens de European Maritime Day in Den Helder de rapportage over de impact van helikopters en schepen bij het instandhouden van de Nederlandse offshore windparken aan demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen mogen aanbieden. De rapportage is het directe gevolg van de herpositionering van Den Helder Airport, dé offshore luchthaven van Nederland, binnen de context van de energietransitie, verduurzaming van de luchtvaartsector en de ontwikkeling van het Maritieme cluster in Noord-Holland Noord.

Den Helder Airport

Na 50 jaar offshore luchtvaart voor de olie- en gasindustrie vanaf Den Helder Airport (DHA), vormt de huidige energietransitie een forse omwenteling voor de Helderse luchthaven. De luchthaven werkt aan een nieuw businessmodel voor het leveren van diensten aan de offshore windprogramma’s. Daarbij zoekt zij ook naar verbreding en samenhang met lopende Rijkstrajecten en ambities (Noordzeeakkoord, Defensienota, Luchtvaartnota, Herziening luchtruim, verduurzamingsopgaven, Klimaatwetgeving, etc.). DHA wil optimaal inspelen op deze ontwikkelingen.

Ontwikkeling offshore energiemarkt

Om meer kennis te vergaren over de te verwachten luchtvaart voor de inzet voor alle offshore modaliteiten tussen 2030 en 2050, heeft het internationale onderzoeksbureau To70 in opdracht van DHA  een impactstudie uitgevoerd. De conclusies laten onder meer zien dat de ontwikkeling van een efficiënte logistieke keten nog geen vanzelfsprekendheid is. Veel kennis, maatwerk maar vooral samenwerking is nodig voor de economische instandhouding van de Nederlandse vitale energiesector op de Noordzee.

Offshore-centra

De verwachting is ook dat als gevolg van de transitie naar wind op zee er op termijn circa 6 Europese offshore centra rond de Noordzee overblijven. DHA beschikt volgens de markt over een aantal sterke punten om hier een stevige rol in te kunnen claimen.

“Naast consolidatie van onze positie in de offshore zien wij ook kansen in de samenwerking met de Marine (drones), de verduurzamingsoperatie van de haven en luchthaven (waterstofontwikkeling) en een strategische inbedding in het Maritieme Cluster van Den Helder”, aldus een woordvoerder.

 Aanbieding aan demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen

Vandaag hebben wij de minister gevraagd om een heldere keuze van de overheid voor het centraliseren van de offshore luchtvaart in Den Helder om daarmee de Nederlandse positie voor de offshore luchtvaart te bestendigen. De ervaring van 50 jaar Nederlandse offshore luchtvaart en gespecialiseerde werkgelegenheid in Noord-Holland wordt daarmee behouden voor een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de Nederlandse klimaatambitie.

Link voor het downloaden van het rapport: https://lnkd.in/eyv46Zs

20-05-2021

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.