Den Helder, Netherlands

Pluim voor goede aanpak van Den Helder Airport tijdens pandemie

De strenge maatregelen op Den Helder Airport, gestart tijdens het hoogtepunt van corona, hebben er toe bijgedragen dat het aantal met corona besmette personen op offshoreplatforms minimaal is gebleven.

De aanpak werkte, constateert het overheidsorgaan voor de mijnbouw in haar jaarverslag: ’Er is op de platforms een tijdelijke verruiming van de arbeidstijden toegestaan om het besmettingsrisico te beperken. Daarmee werd het mogelijk om drie weken op en drie weken af te werken, in plaats van de gebruikelijke twee weken’.

Laag pitje

In 2020 is zodoende veel minder naar energie geboord dan in andere jaren. Voor de booractiviteiten die wel doorgingen, moesten de ondernemingen aantonen dat ze op tijd veilig konden stoppen wanneer dat als gevolg van corona nodig zou zijn.

De toezichthouders hebben afgelopen jaar minder bezoeken aan platforms gebracht. De inspecties die wel doorgingen betroffen onder meer rigs van in Den Helder gevestigde bedrijven als NAM en Wintershall. Ook zijn er diverse steekproeven genomen. Bij Wintershall zag het Staatstoezicht duidelijke verbeteringen ten opzichte van voorgaande jaren.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210811_39095652

11-08-2021