Den Helder, Netherlands

Gebruikersvoorwaarden lockers

Het is niet toegestaan om in de locker te bewaren:

 • Alcohol, drugs, verdovende middelen.
 • Wapens, gevaarlijke stoffen en explosieven.
 • Vuile en ruikende kleding.
 • (Bedorven) etenswaren.
 • Gebruik op eigen risico.
 • Gebruik geschiedt door betaling middels een waardemunt verkregen uit de automaat na betaling biljet à € 10,-.
 • De directie van Den Helder Airport behoudt zich het recht voor om de locker te openen en te ontruimen bij misbruik, onder supervisie van Security. De inhoud van de locker zal 1 jaar in bewaring worden genomen door Security.
 • Indien er voorwerpen/stoffen worden aangetroffen die bij de wet verboden zijn, zal de politie worden ingeschakeld.
 • Maximale gebruiksduur is 1 maand (daarna zal de locker worden ontruimd).
 • Bij verlies van de sleutel wordt er een bedrag van €15,- in rekening gebracht.
 • Gebruik maken van de lockers betekent aanvaarding van  bovengenoemde regels.
 • Voor eigen veiligheid en beveiliging is er cameratoezicht.